Đọc Truyện Bắt Đầu Nạp Tiền Một Tỷ

Bắt Đầu Nạp Tiền Một Tỷ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Linh khí khôi phục, thế giới đại biến, chư thiên dị tộc xâm lấn, Thần Ma loạn vũ, vô số cường giả tầng tầng lớp lớp.

Nơi này có nhân hình hạch đạn luyện thể võ giả, càng có phi thiên độn địa, đốt núi nấu biển tu chân giả.

Không có việc gì, ta có nạp tiền hệ thống.

"Nạp tiền khiến cho ngươi khoái lạc, khắc kim để ngươi biến cường!"

"Nếu như không đủ mạnh, đó nhất định là ngươi nạp còn không đủ nhiều."

"Thiếu niên, muốn biến cường sao?"

Mộc Phàm: "Cái kia. . . Trước nạp một tỷ. . . ."


Bạn đang theo dõi truyện tại Website truyện chữ

Từ khoá Đọc truyện Bắt Đầu Nạp Tiền Một Tỷ, Đọc truyện tác giả Tiểu Tiểu Yêu Tiên, Thể loại truyện Hệ Thống, Thể loại truyện Tiên Hiệp

DS Chương