Đọc Truyện Bất Diệt Long Đế

Bất Diệt Long Đế

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Cưỡi ngựa đẹp nhất, uống rượu mạnh nhất.

Ngủ nữ nhân đẹp nhất, giết đáng hận nhất người.

Người mang tuyệt thế huyết mạch, thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, hắn muốn tại đem trên đời Thần Ma toàn bộ mai táng.

Tung ra di thiên đại hoang, cõng một thế bêu danh, vạn lý độc hành, bạn ma loạn vũ.

Hắn chỉ vì nam nhi một lời hứa.

Vượt thiên sơn vạn thủy, xông cửu thiên thập địa, chém hết thiên hạ anh hào, hắn thề phải trở về.

Chỉ vì nàng vẫn trông coi cô thành
--------------------------------------------------------
Ngày 26/10/2020 bắt đầu lên chương - Ngày đầu tiên sẽ bạo rất rất nhiều chương, tốc độ mình lên chương khỏi phải bàn. Mình đang làm nên chưa có Review chi tiết. (Sẽ có sau)

Bộ này gần 4000 chương, đã hoàn thành!

--------------------------------------------------------
Review sơ bộ 500c: Main bá, biết suy nghĩ, không dại gái, có quyết đoán, trưởng thành dần. Nhiều nhân vật có tích cách khá đặc trưng. Nhân vật nữ nhiều, dự đoán bộ này có Hậu Cung.
Không dành cho các đại lão thích đọc đấu trí.


Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc truyện online

Từ khoá TopTruyen.Co

DS Chương