Đọc Truyện Chư Thiên Mạnh Nhất Đại Boss

Chư Thiên Mạnh Nhất Đại Boss

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


: Ở Tiếu Ngạo Giang Hồ, ta là Nhạc Bất Quần!

Ở Anh Hùng Xạ Điêu, ta là Âu Dương Phong!

Ở Thiên Long Bát Bộ, ta là Đinh Xuân Thu!

Ở Song Long Đại Đường, ta là Thạch Chi Hiên!

Ta chính là ta, một cái đi lại ở Chư Thiên phản phái đại BOSS! :


Bạn đang theo dõi truyện tại TopTruyen

Từ khoá Đọc truyện Chư Thiên Mạnh Nhất Đại Boss, Đọc truyện tác giả Hắc Nhãn Bạch Phát, Thể loại truyện Đồng Nhân, Thể loại truyện Đông Phương, Thể loại truyện Huyền Ảo, Thể loại truyện Huyền Huyễn, Thể loại truyện Xuyên Không

DS Chương