Đọc Truyện Cuồng Võ Chiến Đế

Cuồng Võ Chiến Đế

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Kiếp trước, gặp phản bội, trăm vị Võ Tôn vây công, chết thảm Kiêu Chiến tinh, ma xui quỷ khiến, trời cao cho Diệp Khinh Hàn một cơ hội làm lại.Hắn quật khởi mạnh mẽ, giết vào Cửu U địa phủ, chiến tận thiên chi kiêu tử, chân đạp chư hùng vạn tôn, thành tựu cuồng võ chiến đế, kiến cửu phẩm thần triều! Làm vạn thế người số một!


 


- Tu giả tu luyện, Luyện Thể cảnh, Luyện Thể cảnh bên trong lại phân Luyện Thể sáu tầng cùng Võ Giả cảnh giới, sau đó là Nhiên Huyết cảnh, Khổ Hải cảnh, Động Thiên cảnh, Mệnh Cung cảnh,  Đạo Tôn cảnh, Tiên Môn cảnh, Thần Võ cảnh, Đại Đế cảnh.


- Động Thiên cảnh, phân bốn cái cảnh giới nhỏ, Đạp Không, Vũ Thiên, Tiềm Long, Câu Thiên.


- Hạ Vị Thần , Trung Vị Thần , Thượng Vị Thần , Chủ Thần , Cự Thần , Chí Cao Thần ( Chí cao thần phân 3 loại . Bình thường . Đại Viên Mãn . Cực Hạn ) , Giới Chủ ( 9 Bậc


- Giới Chủ ., Ngụy Vĩnh Hằng ( Thánh Nhân ) , Đại Thánh


- Bất Hủ Linh Tiên , Bất Hủ Địa Tiên, Bất Hủ Thiên Tiên, Bất Hủ Huyền Tiên, Bất Hủ kim tiên, Bất Hủ Tiên Đế


Bạn đang theo dõi truyện tại Website truyện chữ

Từ khoá TopTruyen.Co

DS Chương