Đọc Truyện Đánh Dấu Từ Bộ Khoái Bắt Đầu

Đánh Dấu Từ Bộ Khoái Bắt Đầu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Tô Hạo xuyên việt rồi, đồng thời còn đạt được một cái đánh dấu hệ thống.

Chỉ cần hắn mỗi ngày đánh dấu, liền có thể đạt được đánh dấu giá trị cùng tùy cơ khen thưởng.

Ngay từ đầu Tô Hạo chỉ muốn làm một cái điệu thấp đánh dấu người, tiêu sái, hoàn khố sống ở cái này là trong thế giới.

Nhưng là thực lực lại không cho phép a!

-------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang theo dõi truyện tại Website truyện chữ

Từ khoá Đọc truyện Đánh Dấu Từ Bộ Khoái Bắt Đầu, Đọc truyện tác giả Thăng Đấu Yên Dân, Thể loại truyện Đông Phương, Thể loại truyện Huyền Huyễn