Đọc Truyện Đấu La Chi Hồn Lực Mỗi Năm Thăng Hai Cấp

Đấu La Chi Hồn Lực Mỗi Năm Thăng Hai Cấp

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Vô lương hệ thống từ trên trời giáng xuống, đáng thương Hàn Phong bị ép xuyên việt, như thế cũng liền thôi, ai có thể nghĩ tới, gạo nấu thành cơm về sau, hệ thống tinh linh đột nhiên nói cho Hàn Phong tìm nhầm người, trực tiếp tháo dỡ! ?

Hàn Phong: "Bội tình bạc nghĩa! Vong ân phụ nghĩa! Đứng núi này trông núi nọ! Vui mới nhớ tình bạn cũ!"

Hệ thống tiểu tinh linh: "Nói mò quan hệ! Kim thủ chỉ cho ngươi! Cho ngươi là được!"

P/s: Truyện main là tra nam, các bạn đừng quá mong chờ chịch choạc


Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc Website truyện chữ

Từ khoá Đọc truyện Đấu La Chi Hồn Lực Mỗi Năm Thăng Hai Cấp, Đọc truyện tác giả Tiểu Phi Phi Phi Phi Cơ, Thể loại truyện Đồng Nhân

DS Chương