Đọc Truyện Diệu Thủ Tâm Y

Diệu Thủ Tâm Y

Full

5684

truyencv.com
Full

Diệu Thủ Tâm Y

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


“Lâm Kiệt tiên sinh, làm trên thế giới tuổi trẻ nhất Nobel y học thưởng đạt được giả, thỉnh nói một chút ngài cảm tưởng?”
Lâm Kiệt nhìn trước mắt thỉnh thoảng sáng lên đèn flash, nhớ lại nói: “Như các ngươi biết nói như vậy, ta ở mười chín tuổi phía trước, chỉ là một số nhật tử chờ chết thiếu niên, thay đổi ta vận mệnh chính là kia một cái giải phẫu.”
“Kia tràng giải phẫu mang cho ta, không chỉ là tân sinh……”

Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc Truyện Full Online

Từ khoá TopTruyen.Co

DS Chương