Đọc Truyện Đô Thị: Bắt Đầu Giác Tỉnh Song S Cấp Dị Năng

Đô Thị: Bắt Đầu Giác Tỉnh Song S Cấp Dị Năng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Đô thị: Bắt đầu giác tỉnh song S cấp dị năng »

Lâm Phong xuyên việt đến dị thú hoành hành thế giới song song, ngủ đông 18 năm sau chiến thần hệ thống kích hoạt.

Bắt đầu đã tỉnh lại song dị năng (S cấp nguyên tố loại dị năng Hủy Diệt Thần Lôi, S cấp đặc thù loại dị năng tự lành ) trở thành độc nhất vô nhị thiên tài siêu cấp.

"Keng, thành công kích sát Bạo Lang, thu được một năm tu vi."

"Keng, thành công kích sát Kim Cương Hùng, thu được S cấp hợp kim vũ khí: Hư Vô Thần Đao."

"Keng, thành công kích sát Tam Đầu Viêm Xà, thu được có thể dùng kí chủ dị năng tiến hóa một cấp Chân Vũ Tinh Thạch."

Hoàng Giả truyền nhân: Cùng Lâm Phong so với, ta chính là củi mục.

Nhân Hoàng: Nhân Hoàng thì sao, còn phải nhìn Lâm Phong sắc mặt.

Đông Cực nữ hoàng: Nữ hoàng thì như thế nào, còn chưa phải là muốn quỳ xuống ngậm xì gà. . .

Dị thú chúa tể: Lâm Phong, ngươi còn thiếu tọa kỵ sao? Chọn ta! Chọn ta!TRUYỆN SẢNG VĂN, ĐƯỢC ĐỘC GIẢ TRUNG ĐÁNH GIÁ RẤT TỐT, TÁC RA HƠN 300C RỒI. NGÀY UP ĐỀU ĐỀU 6 CHƯƠNG.


Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc Top Truyện

Từ khoá Đọc truyện Đô Thị Bắt Đầu Giác Tỉnh Song S Cấp Dị Năng, Đọc truyện tác giả Thiên Bảng Hữu Ngã, Thể loại truyện Dị Năng, Thể loại truyện Đô Thị, Thể loại truyện Hệ Thống

DS Chương