Đọc Truyện Khấu Vấn Tiên Đạo

Khấu Vấn Tiên Đạo

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Một phàm nhân thiếu niên bởi vì một lần ngoài ý muốn mà ngộ nhập Tiên Đạo, tại cầu tiên con đường bên trên giãy dụa tiến lên.

Tiên lộ khó như lên trời, đối mặt tầng tầng hiểm trở, hắn cầu đạo chi tâm y nguyên không giảm chút nào.

Lại quay đầu, núi xanh vẫn tại, bạn cũ đều bạch cốt.


Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc truyện online

Từ khoá Đọc truyện Khấu Vấn Tiên Đạo, Đọc truyện tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, Thể loại truyện Tiên Hiệp, Thể loại truyện Xuyên Không

DS Chương