Đọc Truyện Không Cần Phấn Đấu Tiểu Bạch Kiểm

Không Cần Phấn Đấu Tiểu Bạch Kiểm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


"Sở Hà, kéo « Nhị Tuyền Ánh Nguyệt » cho ta nghe."

"Tốt lão bà."

"Sở Hà, ta phải nghe ngươi hát chỉ đoản tình trường."

"Tốt lão bà."

"Sở Hà, đi lên đi ngủ."

"Không có ý tứ, ta bán nghệ không bán thân."

Đinh, đến từ lão bà vui vẻ giá trị -10000!

Ai, ta chỉ muốn làm cái không phấn đấu tiểu bạch kiểm, lại đi đến nhân sinh đỉnh phong, bất đắc dĩ a!

Bạn đang theo dõi truyện tại Top Truyện

Từ khoá Đọc truyện Không Cần Phấn Đấu Tiểu Bạch Kiểm, Đọc truyện tác giả Trần Thất Thất, Thể loại truyện Đô Thị

DS Chương