Đọc Truyện Lược Thiên Ký

Lược Thiên Ký

Full

28498

truyenyy.com
Full

Lược Thiên Ký

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Có người nói hắn là Tu Hành Giới ở bên trong một hạt phân chuột, hư mất lễ nghĩa liêm sỉ, rối loạn Đạo môn trật tự!


Có người nói hắn là Nam Chiêm Bộ Châu lớn nhất bại hoại, cấu kết ma đạo, hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận!


Cũng có người nói hắn là nguy hiểm nhất hái hoa trộm, thỉnh coi được nhà mình nữ đồ, nhất ngộ Phương Hành lầm chung thân!


Đối với tất cả vu oan, Phương Hành nói: "Đúng vậy, ta chính là cái kia hạt trong truyền thuyết phân chuột, có vấn đề sao?"


Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lược Thiên Ký!


Bạn đang theo dõi truyện tại TopTruyen

Từ khoá TopTruyen.Co

DS Chương