Đọc Truyện Mạnh Lên Từ 100 Triệu Lần Huy Quyền Bắt Đầu

Mạnh Lên Từ 100 Triệu Lần Huy Quyền Bắt Đầu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Một giấc tỉnh lại, hiện thực cùng thế giới trò chơi bắt đầu trùng điệp!

Làm những người khác đều ở đánh quái thăng cấp đoạt trang bị lúc.

Phương Mạc nhưng ở tân thủ thí luyện, một lần, mười lần, 1000 lần, 10000 lần, 100 triệu lần huy quyền luyện tập.

Chúc mừng player, thu hoạch được ẩn tàng duy nhất thành tựu [ tay không tấc sắt ], không trang bị võ khí lúc tất cả tổn thương tăng lên 1 vạn lần!


Bạn đang theo dõi truyện tại Website truyện chữ

Từ khoá Đọc truyện Mạnh Lên Từ 100 Triệu Lần Huy Quyền Bắt Đầu, Đọc truyện tác giả Phong Cuồng Đích Phi Đao, Thể loại truyện Võng Du

DS Chương