Đọc Truyện Max Cấp Đại Lão Cũng Muốn Nỗ Lực Tu Tiên

Max Cấp Đại Lão Cũng Muốn Nỗ Lực Tu Tiên

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Cảnh Phổ xuyên qua liền max cấp, cầm kỳ thi họa, mọi thứ tinh thông, văn thao vũ lược, cái gì đều được.

Nhưng, rất nhanh Cảnh Phổ phát hiện, nơi này là một cái tu tiên thế giới!

Có thể làm cái gì chính mình là cái phế vật phàm nhân, thiên hạ đệ nhất Kiếm Tiên cùng thiên hạ đệ nhất Đao Thánh, vì ai có thể cho mình gánh nước chẻ củi mà đánh nhau?

Còn có cái kia Tiên giới đệ nhất thánh nữ cùng Yêu giới đệ nhất yêu nữ, vì ai có thể buổi sáng cho mình đưa bữa sáng mà cãi nhau?


Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc truyện hay

Từ khoá Đọc truyện Max Cấp Đại Lão Cũng Muốn Nỗ Lực Tu Tiên, Đọc truyện tác giả Tam Quan Tuyệt Trần, Thể loại truyện Tiên Hiệp

DS Chương