Đọc Truyện Nam Nhân Xấu

Nam Nhân Xấu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


616 cảm thấy thân là nam nhân xấu hệ thống, nam nhân xấu nhiệm vụ rất dễ làm, tùy tiện kéo một người đi đường liền có thể hoàn thành, nhưng là, nó kéo tới là Lục Trạch.

616, "A a a a! ! ! ! Kí chủ ngươi đang làm cái gì, vì cái gì muốn đem nàng sủng lên trời, ngươi là xấu nam nhân a, làm trời làm đất tìm chết liền tốt rồi! ! !"

Lục Trạch vô tội mặt: "Đúng a, ta là xấu nam nhân a, ngươi không nghe thấy vợ ta tối qua mắng ta xấu sao?"

Đánh mặt mau xuyên ngọt văn.


Bạn đang theo dõi truyện tại Website truyện chữ

Từ khoá Đọc truyện Nam Nhân Xấu, Đọc truyện tác giả Chư Cát Phiến, Thể loại truyện Ngôn Tình, Thể loại truyện Xuyên Không

DS Chương