Đọc Truyện Nhân Ma Chi Lộ

Nhân Ma Chi Lộ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Ta vốn một giới vũ phu, không cầu trường sinh, chỉ vì sống sót. Thế nhưng tại thế gian này thân bất do kỷ, muốn chết dễ dàng, muốn sống khó khăn. Nếu như thế, cản ta đường sống người, giết không tha.


Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc TopTruyen

Từ khoá Đọc truyện Nhân Ma Chi Lộ, Đọc truyện tác giả Mạc Ma Công Tử, Thể loại truyện Kiếm Hiệp, Thể loại truyện Tiên Hiệp

DS Chương