Đọc Truyện Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật

Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật

Full

10844

truyencv.com
Full

Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Xuyên việt tiên hiệp thế giới, Trần Trầm đạt được mạnh nhất truy tung hệ thống, từ đó có thể truy tung vạn vật.

Trần Trầm: "Hệ thống, ta thiếu tiền."

"Hai mét bên ngoài, dưới giường cất giấu ngươi phụ thân tiền riêng, năm mét bên ngoài, dưới mặt đất nửa mét có một cái rỉ sét tiền đồng."

"Phía trước trong bụi cỏ có rơi xuống bạc vụn."

Trần Trầm: "Hệ thống, ta thiếu sót cơ duyên."

"Chuồng heo lúc trước đống cứt thực ra cũng không phổ thông."

"Tối nay giờ Tý tiến về hai mươi dặm bên ngoài Hắc Phong nhai nhảy núi."

"Nơi nào đó cất giấu Tiên Nhân động phủ, mời kí chủ tự mình thăm dò."

Bạn đang theo dõi truyện tại Top Truyện

Từ khoá TopTruyen.Co

DS Chương