Đọc Truyện Ta Mỗi Tuần Tùy Cơ Một Cái Mới Chức Nghiệp

Ta Mỗi Tuần Tùy Cơ Một Cái Mới Chức Nghiệp

Update

6581

metruyenchu.com

Ta Mỗi Tuần Tùy Cơ Một Cái Mới Chức Nghiệp

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Thể nghiệm tích tích tài xế, ban thưởng Pagani Zonda một cỗ.

Thể nghiệm đại học lão sư, ban thưởng mười tòa nhà.

Thể nghiệm ông chủ, ban thưởng 1 tỷ.

Thể nghiệm . . .

Quyển sách lại tên: « người yêu thích ta vì cái gì tốt như vậy »

PS: Ai đoc ở trang 123truyen thì cho mình xin ít hoa và kẹo : v


Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc Đọc truyện hay

Từ khoá Đọc truyện Ta Mỗi Tuần Tùy Cơ Một Cái Mới Chức Nghiệp, Đọc truyện tác giả Vô Hữu, Thể loại truyện Đô Thị, Thể loại truyện Hệ Thống

DS Chương