Đọc Truyện Tại Hồng Kông Trở Thành Truyền Thuyết

Tại Hồng Kông Trở Thành Truyền Thuyết

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Mộng tỉnh đảo Hồng Kông, Liêu Văn Kiệt phát hiện chính mình thành tổ trọng án chi hổ Tào Đạt Hoa phương xa chất tử.

Tập võ, tu đạo, bắt quỷ, hàng yêu, đạp chuyện bất bình;

Võ đạo, tiên đạo, pháp bảo, thần thông, quy hết về tay.

Thực thần chi dạ, hắn đạp không mà đi, đối diện áo trắng, nói:

"Ta có một kỹ, còn xin Bồ Tát vui lòng chỉ giáo!"


Bạn đang theo dõi truyện tại TopTruyen

Từ khoá Đọc truyện tác giả Phượng Trào Hoàng, Đọc truyện Tại Hồng Kông Trở Thành Truyền Thuyết, Thể loại truyện Khoa Huyễn, Thể loại truyện Xuyên Không

DS Chương