Đọc Truyện Thần Cấp Đại Ma Đầu

Thần Cấp Đại Ma Đầu

Full

29668

truyenyy.com
Full

Thần Cấp Đại Ma Đầu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


"Vô sỉ Hạ Bình, cướp ta bí tịch, đoạt ta đan dược, cua ta vị hôn thê, ta và ngươi không đội trời chung "

"Hắn là võ đạo sỉ nhục, nhân loại sâu mọt, là cặn bã bại loại "

"Không chuyện ác nào không làm, liền ba tuổi tiểu nhi Kẹo que cũng đoạt, lão nhân băng qua đường đều không đỡ "

"Bốn phía gây chuyện thị phi, các đại gia tộc thiên tài đều bị hắn đánh nhau qua, nhân thần cộng phẫn a "

Viêm Hoàng tinh cầu vô số Võ Đạo Cường Giả đối Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi, đơn giản hận không thể đem nghiền xương thành tro Mà Hạ Bình đối mặt nhiều người như vậy cừu hận, bình tĩnh lôi ra "Siêu cấp cừu hận hệ thống" giao diện, nhìn lấy phía trên các loại đồ tốt, sờ sờ ba: "Đều góp nhặt đến nhiều như vậy cừu hận giá trị, không biết là đổi lấy Thánh Phẩm đan dược Hỗn Độn đan, vẫn là Tuyệt Thế Võ Học Như Lai chưởng, hoặc là Thần Khí Càn Khôn Đỉnh, thật sự là phiền não a

Hệ Thống Tu Luyện
I/Map : Viêm Hoàng Tinh
1-Võ Đồ : Nhất Trọng - Cửu Trọng
2-Võ Giả : Nhất Trọng - Cửu Trọng
3-Võ Sư : Nhất Trọng - Cửu Trọng
4-Tông Sư : Nhất Trọng - Cửu Trọng
5-Vương Giả

II/Vũ Trụ
1-Tử Phủ Cảnh ( Vương Giả )
2-Như Ý Cảnh
3-Thần Thông Cảnh ( Vô Địch Vương Giả )
4-Luyện Bảo Cảnh
5-Chân Hỏa Cảnh
6-Kim Đan Cảnh
7-Quy Chân Cảnh
8-Pháp Tướng Cảnh
9-Lôi Kiếp Cảnh ( Đại Năng )
10-Thánh Nhân Cảnh : Bất Hủ - Cận Cổ - Trung Cổ - Viễn Cổ - Thái Cổ - Vô Địch

+ Sói xuất phẩm


Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thần Cấp Đại Ma Đầu!


Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc TopTruyen

Từ khoá TopTruyen.Co

DS Chương