Đọc Truyện Thiên Đình Đọc Truyện App

Thiên Đình Đọc Truyện App

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Hàn Phong download một Thiên Đình app, kết quả phát hiện bên trong tác giả đều là đến từ chính một cái gọi là Thiên Đình địa phương.

Hàn Phong phát hiện mình muốn bắt đầu phát đạt, tùy tiện khen thưởng một điểm, tác giả liền cảm động đến rơi nước mắt đưa cho Hàn Phong một ít Thiên Đình lễ vật nhỏ.

Nếu như ta viết quyển tiểu thuyết phát đến Thiên Đình app bên trong lại sẽ phát sinh cái gì đây?

-----------------
Đã full 413c

Bạn đang theo dõi truyện tại Website truyện chữ

Từ khoá Đọc truyện tác giả Khinh Thục Nam 27, Đọc truyện Thiên Đình Đọc Truyện App, Thể loại truyện Đô Thị

DS Chương