Đọc Truyện Thương Nguyên Đồ

Thương Nguyên Đồ

Full

4756

metruyenchu.com
Full

Thương Nguyên Đồ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Ta gọi Mạnh Xuyên, năm nay 15 tuổi, là Đông Ninh phủ "Kính Hồ đạo viện" đương đại đại sư huynh.

----
Phàm tục: Trúc Cơ, Nội Luyện, Tẩy Tủy, Thoát Thai, Vô Lậu


Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc truyện hay

Từ khoá Đọc truyện tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, Đọc truyện Thương Nguyên Đồ, Thể loại truyện Tiên Hiệp

DS Chương