Đọc Truyện Tiên Đạo Không Gian

Tiên Đạo Không Gian

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Một cái phụ mẫu đều mất tiểu tử nghèo, ngẫu nhiên được một thần bí không gian, bước lên tu tiên đại đạo, từ nay loại linh thảo, luyện tiên đan, mở cửa hàng, luyện quân sự .

Bổn văn vì tu tiên làm ruộng, phàm nhân lưu, không ngựa giống.

// đang ra 5xx chương


Bạn đang theo dõi truyện tại TopTruyen

Từ khoá Đọc truyện tác giả Lưu Chu Bình, Đọc truyện Tiên Đạo Không Gian, Thể loại truyện Tiên Hiệp

DS Chương