Đọc Truyện Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Full

4736

truyenfull.vn
Full

Tiên Quốc Đại Đế

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Nội Dung Truyện:

Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ! Một cường giả tu 'Đế Vương chi đạo' buông xuống một thế giới có vô số Tiên môn, để cho một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả đại đỉnh cấp Tiên môn. Pháp tắc của Vương triều là: "dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương, dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vương!" Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả Tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp!


Bạn đang theo dõi truyện tại Top Truyện

Từ khoá Đọc truyện tác giả Quan Kỳ, Đọc truyện Tiên Quốc Đại Đế, Thể loại truyện Dị Giới, Thể loại truyện Tiên Hiệp

DS Chương