Đọc Truyện Toàn Dân Tu Tiên: Gấp Trăm Lần Thưởng Cho

Toàn Dân Tu Tiên: Gấp Trăm Lần Thưởng Cho

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Toàn dân tu tiên: Gấp trăm lần thưởng cho »

Nên đọc chú thích bên dưới, vì trong truyện có nhiều điều chưa nói kỹ, đến chương 100 mới nói rõ hết.

Từ Nghị đi tới một cái toàn dân tu tiên thế giới, mọi người ở mười tám tuổi lúc bắt đầu tiếp xúc Hỗn Độn Thế Giới, tiến nhập vô số Đại, Tiểu Thế Giới tu hành.

Từ Nghị thu được gấp trăm lần thưởng cho hệ thống.

Liệp sát nhất cấp Ma Thú, tìm được một viên nhất giai Ma Hạch.

-Hệ thống thưởng cho (có thể chọn ):

Một: Nhất giai Ma Hạch một trăm.

Hai: Nhị giai Ma Hạch một cái.

Phát hiện Canh Kim sơ cấp công pháp một bộ.

-Hệ thống thưởng cho (có thể chọn ):

Một: Canh Kim sơ cấp công pháp 100 bộ phận.

Hai: Ngũ Hành Luân Hồi sơ cấp công pháp một bộ.

Một tuần phản hồi thời gian đã đến, thu được thưởng cho thời gian.

-Hệ thống thưởng cho (có thể chọn ):

Một: Ngưng lại thế giới này 700 thiên.

Hai: Buông tha thưởng cho, lập tức phản hồi.

Trời ạ, về sau ta đem so với những người khác nhiều gấp trăm lần thời gian tu luyện!

Học sinh trung học đệ nhị cấp Nguyên Anh Kỳ gặp qua sao?

Nguyên Anh Kỳ nuôi dưỡng Độ Kiếp Kỳ yêu thú gặp qua sao?

Chưa thấy qua ?

Ba. . .

Để cho ngươi biết một chút về, đóng cửa, thả Đại Nhật Kim Ô!


CHÚ THÍCH CẦN ĐỌC ĐỂ ĐỠ THẮC MẮC:
Chương 100 tác có giải thích, main tu luyện công pháp Ngũ Hành Luân Hồi thường đến Trúc Cơ Hậu Kỳ hay Kim Đan mới chuyển tu sang, cực kỳ khó hăn, ngũ hành tuần hoàn. vì thế main mới ngao thời gian với cắn thuốc nhiều thế, đánh căn cơ cực mạnh. Sau mới thắng được người đồng cấp vô địch luyện khí kỳ 1000 năm. Tạo tiền đề cho mở ra vô số quyền hạn khác như tất cả công pháp free.
Thời gian ngưng lại thẻ đắt theo cấp số nhân, thời gian tăng thêm chỉ có x1,x2,x3,x4,x5 lần 7 ngày là max, ko được như main x100 (2 năm), nên không ngao theo kiểu main được, như thế 30 tuổi chưa trúc cơ nổi.
Mỗi vật phẩm chỉ có thể x100 1 lần.


Đông Phương Tu Hành Giả ở thành tiên phía trước cảnh giới, theo thứ tự là: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần cùng gần nghênh đón độ kiếp Đại Thừa.

Mà tương ứng, ở tây phương hệ thống trung, chính là Thống Lĩnh, Đại Thống Lĩnh, Truyền Kỳ, Sử Thi, Thánh Đồ. Bán Thần cùng đã sở hữu một tia thần tính. Nhưng còn không cách nào ngưng tụ Thần Cách Ngụy Thần.

đông tây phương ở đây chia theo thể hệ tu hành, phương tây tu tiên, còn phương đông rèn luyện đấu khí + tu thần (tín ngưỡng)

Cự thú liên minh:...

Hư Không Nhất Tộc:....

TÁC RA GẦN 500C R.


Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc truyện hay

Từ khoá Đọc truyện tác giả Phi Tường Đích Bạch Điểu A, Đọc truyện Toàn Dân Tu Tiên Gấp Trăm Lần Thưởng Cho, Thể loại truyện Hệ Thống, Thể loại truyện Huyền Huyễn

DS Chương