Đọc Truyện Tối Cường Vai Chính Hệ Thống

Tối Cường Vai Chính Hệ Thống

Full

13616

truyencv.com
Full

Tối Cường Vai Chính Hệ Thống

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


"Chúc mừng kí chủ, xem như hệ thống tuyển định vai chính, bản hệ thống đem giúp ngài đi đến nhân sinh đỉnh phong, xưng bá Chư Thiên Vạn Giới, không phù hợp quy tắc nhân giết, người không phục giết, mang ngươi trang bức mang ngươi bay, thể nghiệm cuồng bạo nhất thích nhất nhân sinh đường đi!"

A xâu như vậy chỉ là . . .

"Thiếu chủ, Thiên Kiếm Tông giết đến đây, tuyên bố muốn tiêu diệt Hứa gia toàn gia, thiếu chủ, ngài vẫn là chạy mau a, Thiên Kiếm Tông tông chủ lập thệ muốn đem ngươi tồi cốt dương hôi.

Phốc, con mẹ nó mới vừa xuyên qua đến liền bị diệt môn đây là cái quỷ gì ngươi nha đùa ta đây

Không cần đi. . .

Hứa Mục lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt cầu xin nói " Muội tử, ngươi có thể hay không hôn ta một cái "

☆☆☆Ps : Truyện hài, khá hay ! Ngoài hệ thống chính còn có mấy cái hệ thống phụ khác nên sẽ không nhàm chán.
Hệ thống chính: Tối Cường Vai Chính Hệ Thống
Hệ thống phụ: Vô Địch Trang Bức Hệ Thống, Sư Đồ Hệ Thống,Vô Địch Hắc Điếm,Phúc Duyên Hệ Thống ...............


Cảnh giới:Thối Thể Cảnh, Trúc Cơ Cảnh, Bão Đan cảnh, Hóa Anh cảnh, Phân Thần cảnh, Hợp Thể cảnh, Nhân Tiên cảnh, Địa Tiên Cảnh, Thiên Tướng Cảnh


Tiên Giới:Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Thần Tiên, Tổ Tiên, Thánh Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế!


Thần Giới cảnh giới, chia làm Hạ Vị Thần, Trung Vị Thần, Thượng Vị Thần, Thần Vương, Thần Tôn, Thần Đế, Chí Tôn!


Vũ khí phân loại Phàm Khí, Bảo Khí, linh khí, Đạo Khí, mỗi loại chia làm Hạ, Trung, Thượng, Cực Tứ Phẩm


Cầu vote 10* !★☆★☆Xin chân thành cảm tạ★☆★☆


Bạn đang theo dõi truyện tại Website truyện chữ

Từ khoá TopTruyen.Co

DS Chương