Đọc Truyện Tối Cường Xuyên Toa Vạn Giới Hệ Thống

Tối Cường Xuyên Toa Vạn Giới Hệ Thống

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Tỉnh lại sau giấc ngủ, Diệp Phàm xuyên qua đến Lộc Đỉnh Ký thế giới, đến Vạn Giới Xuyên Toa hệ thống, bắt đầu hắn con đường thành Thần... . . .


Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc truyện hay

Từ khoá Đọc truyện tác giả Thuần Kim Tử Đạn Đầu, Đọc truyện Tối Cường Xuyên Toa Vạn Giới Hệ Thống, Thể loại truyện Dị Giới, Thể loại truyện Đồng Nhân, Thể loại truyện Hệ Thống, Thể loại truyện Xuyên Không

DS Chương