Đọc Truyện Trí Tuệ Đại Tống

Trí Tuệ Đại Tống

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Nếu bạn đã từng đọc Đường Chuyên thì nhất định không thể bỏ qua bộ truyện này. Tuy không vượt qua cái bóng của Đường Chuyên nhưng truyện vẫn đạt top 5 thể loại lịch sử quân sự trên qidian

Hành văn tinh tế, có sự thông hiểu sâu sắc về lịch sử, nhân vật được phác họa một cách tỉ mỉ, tất cả những điều này đã tạo một phong cách Kiết Dữ 2.

Mời các bạn đón đọc truyện.

Bạn đang theo dõi truyện tại Website truyện chữ

Từ khoá Đọc truyện tác giả Kiết Dữ 2, Đọc truyện Trí Tuệ Đại Tống, Thể loại truyện Cổ Đại, Thể loại truyện Lịch Sử, Thể loại truyện Quân Sự, Thể loại truyện Xuyên Không