Đọc Truyện Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Full

11363

truyencv.com
Full

Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Ngoài ý muốn chết đi, Sở Hưu phát hiện mình vậy mà xuyên qua đến thế giới trò chơi 《 Đại Giang Hồ 》 bên trong, trở thành trong trò chơi còn không có trưởng thành, màn thứ ba sau cùng nhân vật phản diện đại Boss, họa loạn giang hồ Ma giáo giáo chủ!

《 Đại Giang Hồ 》 ở trong dung hội vô số võ hiệp bối cảnh, có Đông Đảo chi vương Thiên Tử vọng khí, cười nói giết người. Có Cái Bang chi chủ chưởng ra Hàng Long, uy chấn giang hồ. Cũng có phi đao truyền nhân đao toái hư không, thành tựu tuyệt hưởng.

Trùng sinh một thế, Sở Hưu đến tột cùng là lại đi một lần số mệnh an bài nhân vật phản diện con đường, vẫn là đạp lên như núi xương trắng viết lên một đoạn ma diễm ngập trời giang hồ truyền thuyết?

"Giết người tru tâm, trảm thảo trừ căn. Ta gọi Sở Hưu, vạn sự đều yên hưu."

Phong Thất Nguyệt quyển thứ hai tác phẩm sau Tối Cường Phản Phái Hệ Thống.


Sở Hưu xung quan phẫn nộ vì hồng nhan


Phượng Tiên hoạn nạn chân tình kiến


Giang hồ phong vũ đều danh lợi


Tình đao nhuốm huyết lạc trần ai !


Bạn đang theo dõi truyện tại Top Truyện

Từ khoá TopTruyen.Co

DS Chương