Đọc Truyện Trọng Sinh Tối Cường Tinh Đế

Trọng Sinh Tối Cường Tinh Đế

Full

7744

metruyenchu.com
Full

Trọng Sinh Tối Cường Tinh Đế

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Hắc ám bao phủ chân trời, tàn khốc thời đại hạ xuống, đời người có quá nhiều tiếc nuối. Diệp Tinh trở lại 10 năm trước, trở lại hắc ám ngày tận thế phủ xuống 2 năm trước, hết thảy đều có lần nữa thay đổi cơ hội!


Bạn đang theo dõi truyện tại Website truyện chữ

Từ khoá Đọc truyện tác giả Cực Địa Phong Nhận, Đọc truyện Trọng Sinh Tối Cường Tinh Đế, Thể loại truyện Đô Thị, Thể loại truyện Mạt Thế, Thể loại truyện Trùng Sinh

DS Chương