Đọc Truyện Từ Đấu Phá Bắt Đầu Làm Cá Mặn

Từ Đấu Phá Bắt Đầu Làm Cá Mặn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Tiêu Viêm: Tam ca, có thể không lừa ta không?

Tiêu Nhàn: Ngươi là nhân vật chính, cũng sẽ không chết, không hố ngươi hố ai? !

Hệ thống: Túc chủ, có thể hảo hảo đánh mặt trang bức sao?

Tiêu Nhàn: Quá mệt mỏi, vẫn là để cho Tiểu Viêm Tử đến được rồi!

✎ Giá Buff:
✏✏✏ 1 Kim Đậu (10K VND)/ 5 chương


Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Từ Đấu Phá Bắt Đầu Làm Cá Mặn!


Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc truyện online

Từ khoá TopTruyen.Co

DS Chương