Đọc Truyện Từ Hội Họa Bắt Đầu Tokyo Sinh Hoạt

Từ Hội Họa Bắt Đầu Tokyo Sinh Hoạt

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Xuyên việt đến 2003 năm Nhật Bản Tokyo.

Bày ở trước chức nghiệp hoạ sĩ Higashino Tsukasa trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là văn sao " Kodoku No Gurume "" Shiroi kyoto " chờ đợi bộ phim Nhật Bản kinh điển, hoặc là bắt lại Tokyo thanh niên họa thưởng, từ đó chức nghiệp hoạ sĩ xuất đạo ——


Bạn đang theo dõi truyện tại Website truyện chữ

Từ khoá Đọc truyện tác giả Hòa Phong Ngộ Nguyệt, Đọc truyện Từ Hội Họa Bắt Đầu Tokyo Sinh Hoạt, Thể loại truyện Đô Thị

DS Chương