Đọc Truyện Vạn Đạo Long Hoàng

Vạn Đạo Long Hoàng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Thiếu niên Lục Minh, huyết mạch bị đoạt, biến thành phế nhân, nhận hết khuất nhục. May mắn được Chí Tôn Thần Điện, trọng sinh vô thượng huyết mạch, từ nay về sau chân đạp thiên tài, một đường phản ngược, đạp vào nhiệt huyết huy hoàng đường. Phệ vô tận sinh linh, dung Chư Thiên huyết mạch, vượt qua thiên sơn vạn thủy, xông cửu thiên thập địa, bại tận thiên hạ anh hào, tu Chiến Long chân quyết, thành tựu Vạn Đạo Long Hoàng.
---------


Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc truyện hay

Từ khoá TopTruyen.Co

DS Chương