Đọc Truyện Vạn Giới Mạnh Nhất Quân Đoàn Hệ Thống

Vạn Giới Mạnh Nhất Quân Đoàn Hệ Thống

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Bởi vì một phần cơm chiên trứng, Lý Văn Hạo thành toàn cầu tội phạm truy nã!

Bởi vì đập chết một cái con rệp, hệ thống gia thân!

Bởi vì không muốn chết, giả mạo Hầu gia chi tử!

Bởi vì muốn sống tự tại, sáng lập mạnh nhất quân đoàn, xé rách chư thiên!


Bạn đang theo dõi truyện tại Website truyện chữ

Từ khoá Đọc truyện tác giả Ngã Ái Oạt Khanh, Đọc truyện Vạn Giới Mạnh Nhất Quân Đoàn Hệ Thống, Thể loại truyện Hệ Thống, Thể loại truyện Huyền Huyễn

DS Chương