Đọc Truyện Võ Cực Tông Sư

Võ Cực Tông Sư

Full

13117

truyencv.com
Full

Võ Cực Tông Sư

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Đương kim thời đại, Võ đạo quật khởi.

Một cái bình dân, đạt được thần bí thuộc tính dị năng, bình thường tầm thường nhân sinh như vậy cải biến, hướng về vũ trụ mênh mông, từng bước một tiến lên.

"Ta gọi Phương Thành, ta đại khí không muộn thành!"


Cấp bậc:


1.Nghiệp dư cấp (sơ - trung - cao - đỉnh)


2.Chuyên nghiệp cấp


3.Chức nghiệp cấp


4.Đan cảnh đại sư


 


Bạn đang theo dõi truyện tại Website truyện chữ

Từ khoá TopTruyen.Co

DS Chương