Đọc Truyện Vô Địch Kiếm Hồn

Vô Địch Kiếm Hồn

Full

35054

truyencv.com
Full

Vô Địch Kiếm Hồn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Thiên có cửu trọng, Nhân có cửu chuyển, kiếm có Cửu Tâm! Một đời đế vương thân bị chết thảm, mang theo Cửu Tuyệt Kiếm, chư thiên diệt địa! Ta ký sinh, tự nhiên một kiếm bình thiên hạ, cửu tuyệt ra, thiên địa loạn, Hồng Mông quyết, vô song tình !

+ Cảnh giới : Võ Đồ, Võ sư, Võ Linh, Võ Vương, Võ Tông, Võ Hoàng, Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Thần, Võ đế, Đế Vương .

*Truyện đã ra hơn 2k chương
*1 ngày 20-50c


Bạn đang theo dõi truyện tại Website truyện chữ

Từ khoá TopTruyen.Co

DS Chương