Đọc Truyện Xin Lỗi, Có Hệ Thống Thật Sự Tài Giỏi

Xin Lỗi, Có Hệ Thống Thật Sự Tài Giỏi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Your Rating?
Giới Thiệu


Nhân vật chính thu hoạch được một cái hỏng mất hệ thống

Có điều không quan hệ, hỏng hệ thống càng tốt!

Nhân vật chính có thể tùy tâm sở dục tuyên bố nhiệm vụ , nhiệm vụ hoàn thành, tuôn ra thưởng lớn

"Ta đêm nay muốn bắt 10 con chuột."

"Đinh ——

Nhiệm vụ tạo ra

Nội dung nhiệm vụ —— túc chủ ở 24 tiếng bên trong tiêu diệt 10 con chuột: 0/10

Ban thưởng —— hệ thống đang phân tích nhiệm vụ độ khó, phần thưởng sau đó thanh toán "


PS: Tác giả tự định nghĩa nhãn hiệu
Học sinh - cười vang - huyền học - hệ thống lưu

Bạn đang theo dõi truyện tại Đọc Top Truyện

Từ khoá Đọc truyện tác giả Ngã Sửu Đáo Linh Hồn Thâm Xử, Đọc truyện Xin Lỗi, Có Hệ Thống Thật Sự Tài Giỏi, Thể loại truyện Đô Thị, Thể loại truyện Hệ Thống

DS Chương